Głównym surowcem do produkcji ogniw fotowoltaicznych

montaż paneli fotowoltaicznych
Głównym surowcem do produkcji ogniw fotowoltaicznych jest wafel krzemowy, lecz nie amorficzny, ale krystaliczny.

Pojedyncze ogniwo jest w stanie wygenerować prąd o mocy 1-6,97 W.