projektowanie sklepów prestashop

O CSS w Wikipedii

Kaskadowe arkusze stylów (ang.
Cascading Style Sheets, w skrócie CSS) to język służący do opisu formy prezentacji (wyświetlania) stron WWW.
CSS został opracowany przez organizację W3C w 1996 r.
jako potomek języka DSSSL przeznaczony do używania w połączeniu z SGML-em.
Pierwszy szkic CSS zaproponował w 1994 r.
H?kon Wium Lie1. Arkusz stylów CSS to lista dyrektyw (tzw.

reguł)projektowanie sklepów prestashop .